Istoricul localităţii

 Comuna Coşbuc este aşezată în partea de vest a judeţului Bistriţa-Năsăud, la o distanţă de cca.37 Km faţă de oraşul Bistriţa-reşedinţa judeţului şi de 12 Km faţă de Năsăud.
 Se presupune că forma alungită a satului a dat numele acestuia ( hordo-bute, lb. maghiară). Conform studiilor efectuate de Lucian Valea şi publicate în cartea sa „Pe urmele lui Coşbuc” numele satului ar proveni de la cuvântul ozordău( paznic de pădure); conform filologilor „ mai târziu administraţia maghiară la confundat cu hordo(bute). Comparaţia satului cu un hărdău (bute) a fost stimulată şi de forma lui alungită şi de dealurile care , deşi nu depăşesc câteva sute de metri înălţime, dau iluzia că depresiunea pe care o formează este foarte adâncă”. Cele mai vechi documente referitoare la localitatea Hordou se află în cadrul fondului documentar începând cu anul 1529 şi se întâlneşte sub numele de Ordo. Despre istoria scrisă pe aceste meleaguri se poate discuta mai bine începând cu anul 1000 când după plecarea slavilor, românii de pe Valea Someşului au fost conduşi de Gelu Voievod. După înfrângerea acestuia de către oastea maghiară condusă de Tuhutum a început procesul de maghiarizare a populaţiei româneşti. În anul 1925 denumirea satului a fost schimbată din Hordou în Coşbuc ( numele marelui poet „George Coşbuc” fiu a acestor meleaguri strămoşeşti).