Aşezare geografică

Comuna Coșbuc este așezată în partea de vest a județului Bistrița-Năsăud, la o distanță de cca. 37 km față de orașul Bistrița reședința județului și de 12 km față de Năsăud. 
Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei este situat în zona Dealurilor Năsăudului, la poalele de sud-vest ale Dealului Măgura, la confluența râului Bichigiu cu Sălăuţa.

Concluzie comuna Coșbuc beneficiază de o amplasare favorabilă dezvoltării unor activități complementare legate de industrie, silvicultură și turism, ridicând probleme de echipare tehnică a teritoriului și în special de îmbunătățire a căilor de comunicații. Dat fiind așezarea în teritoriu, funcțiunea economică  dominantă a comunei Coșbuc, este agricultura-cu principalele ramuri: creșterea animalelor și cultura cartofului.

Monumente și ansambluri de arhitectură- Casa Memorială „George Coșbuc”; Podul de lemn peste râul Sălăuţa; Moara lui „ Coșbuc”.

Comuna are o suprafață de 4838,13 ha, o populație de 2039 locuitori și un singur sat Coșbuc cu 788 de gospodării.
Legăturile cu teritoriul înconjurător se fac pe drumul național D.N. 17 C, care face legătura cu județul Maramureș în partea de nord și în partea de sud prin D.N. 17 cu municipiul Bistrița reședința județului.